FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/03/2007

Genomfört prov offentlig handling?

Om jag tolkar ert svar korrekt så torde ett genomfört prov på gymnasiet ses som en upprättad, och därmed offentlig, handling. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej. Det stämmer. Ett genomfört prov som skrivits på ett gymnasium är en upprättad handling enligt Tryckfrihetsförordningen, (TF) 2:7, se http://lagen.nu/1949:105 . Eftersom handlingen finns hos en myndighet är handlingen offentlig i enlighet med TF 2:3 och 2:7. En handling anses vara upprättad då den föreligger i sitt definitiva skick. Ett genomfört prov kan således begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Emellertid kan offentlighetsprincipen begränsas genom sekretess, se TF 2:2. Om det kan antas att den enskilde (eller någon närstående) lider betydande men om handlingen lämnas ut kan den beläggas med sekretess. Att ett prov skulle beläggas med sekretess är dock mycket osannolikt. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare