FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/03/2007

Ofredande

Min son (vid tillfället 17 år) har blivit stämd för ofredande enligt. BrB 4:7. Anledningen är att han på sin hemsida lagt ut en bild han tagit. Bilden föreställer hans flickvän och hennes kompis. Han har raderat kompisen samt skrivit "om ni inte ser det här är eran bildskärm för liten eller det är för mycket fläsk". Texten var borta inom 24 timmar, samt ursäkt mailades. Detta har lett till rättegång nu i mars. Det var dumt gjort men kan det verkligen vara det lagen menar med ofredande?

Lawline svarar

Hej! I 4:7 brottsbalken stadgas att det som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. För ”hänsynslöst beteende” krävs, enligt kommentarerna till brottsbalken, att fridskränkningen är kännbar. Som exempel på vad som kan utgöra hänsynslöst beteende nämns i brottsbalkskommentarerna att ringa någon nattetid och störa dennes nattro, att ihärdigt och ovälkommet uppvakta en kvinna eller att ägna sig åt nattliga spökerier. I rättsfallet NJA 2000 s 661 ansågs en persons kränkande uttalanden om hyresgäster framför deras bostad ej utgöra sådant hänsynslöst beteende som krävs för ansvar för ofredande. Däremot har anonyma försändelser till en skolchef med nedsättande och kränkande innehåll bedömt som ofredande i RH 1997:114. Huruvida Din sons handlande är att bedöma som ofredande blir dock upp till domstolen att slutligt bedöma, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Möjligen kommer domstolen vid en sådan prövning beakta Din sons unga ålder och mognad, samt omständigheten att texten togs bort relativt fort. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”