FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/03/2007

Påföljd vid innehav av ecstacy?

Hej, om man har blivit dömd för väldigt ringa skadegörelse en gång för 4 år sedan och nu ska upp i rätten för innehav av ecstasy (10 tabletter), vad kan straffet bli? Om personen inte köpt det, inte tänkt bruka, hur stor spelar personliga omständigher in, o allt det innebär?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Det är svårt att konkret svara på vad straffet kan bli. Vid påföljdsbedömningen beaktar man samtliga omständigheter som kan komma att spela in. I det fall som du nämner är det fråga om narkotikabrott på grund av innehavet av ecstasyn. Man tittar på tidigare brottsbakgrund och typ av brott samt personliga omständigheter som exempelvis om man har ett ordnat socialt liv etcetera. Personliga omständigheter spelar således en viss roll vid bedömningen då det bland annat kan visa på sannolikheten till fortsatt brottslighet. Dessutom måste avgöras vilken grad brottet har, det vill säga om det är ringa, av normalgraden eller om det är grovt. Vid bedömning av graden tittar domstolen på hur stor mängd narkotika det är fråga om, tio tabletter som i detta fall torde falla under normalgraden. Men de tittar dessutom på om tabletterna skulle säljas vidare eller brukas själv, är det för eget bruk kan det anses som ett ringa fall men då ska det samtidigt vara fråga om mycket små mängder. Enligt tidigare rättsfall på området har innehav av en mindre mängd främst ansetts vara av normalgraden. Skulle ditt nämnda fall anses vara av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst tre år enligt 1 § Narkotikastrafflagen, se http://lagen.nu/1968:64 . Men det är ovanligt att domstolen dömer till tre år i ett fall som du nämner. Anser domstolen att personen ifråga är brottsbenägen med beaktande av personens bakgrund blir det med största sannolikhet fråga om fängelse en kortare tid, annars kan villkorlig dom snarare bli aktuellt. Beroende på personens ålder kan samhällstjänst annars bli aktuellt, vilket är att föredra vid yngre personer. Men som tidigare nämnts är det svårt att ge ett konkret svar. Jag har bara kunnat redogöra lite för det som domstolen tittar på i sin bedömning. Du får gärna återkomma för ytterligare frågor. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”