FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/03/2007

Kan beslag vara hittegods?

Kan ett beslag enl RB 27:1 någsin senare hävas av åklagare, beslaget saknar förmånstagare, och enligt beslut av honom omvandlas till hittegods?

Lawline svarar

Ett beslag innebär att vid en husrannsakan tas föremål om hand som kan ha betydelse för en brottsutredning eller som har frånhänts ägaren. Om föremålet som tillvaratas ägs av någon annan och den som hade egendom i sin besittning inte gör anspråk på den är det inte ens ett beslag. Det är istället ett omhändertagande. Om det inte framgår vem som är ägare vore det möjligt att polisen behandlar det som hittegods. Jag vet inte riktigt vad du menar med förmånstagare, om det innebär att inte egendomen tillhör någon? Egendom som är övergiven av ägaren kallas res delicta. Den tillhör upphittaren. I så fall innebär det att det förëmål som beslagtagits tillhör den som husrannsakan har avsetts om det är upphittad egendom. För att tydliggöra: Upphittad egendom ska först lämnas till polisen som hittegods och om det inte kommer någon ägare ken upphittaren senare göra anspråk på den. Med vänlig hälsning
Anna MannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo