Avbrytande av frivillig familjehemsplacering

2007-03-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, hur går man till väga om man vill ta hem sitt barn vid en frivillig familjehemsplacering? Man är missnöjd med socialens arbete och vill att det ska lösas på rättslig väg istället.
SVAR
Hej!

För att ta hem sitt barn, efter en frivillig familjehemsplacering, krävs bara att man begär detta hos socialtjänsten. Eftersom placeringen är just frivillig brukar detta inte vålla problem. Om det skulle vara så att socialtjänsten anser att det inte är lämpligt att barnet tas hem, pga av att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet, kan socialnämnden ansöka om flyttningsförbud hos länsrätten, enligt 24 § LVU. Ett flyttningsförbud innebär att den som har vårdnaden av den underårige förbjuds att ta hem honom eller henne ifrån familjehemmet. Flyttningsförbudet måste omprövas var tredje månad (26 § LVU). Socialnämnden kan själva besluta om ett ”tillfälligt flyttförbud”, enligt 27 § LVU, om länsrättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till den unges utveckling och hälsa och det är sannolikt att ett flyttförbud behövs. Men som sagt, vill man ta hem sitt barn efter en frivillig familjehemsplacering, är det oftast bara att begära detta hos socialtjänsten.

Med vänlig hälsning

Marie Hedelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

Alla besvarade frågor (88211)