Ångerrätt

2007-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag beställde en möbelgrupp. Den levererades till bostaden 20 mars. Jag vill häva köpet av fotöljerna eftersom de inte passade som tänkt. Soffan däremot vill jag behålla. Säljaren hävdar att jag inte har rätt att häva köpet eftersom möblerna inte var tagna från butiken utan beställda från fabrik som firman har avtal med. Någon ångervecka finns därför inte i detta fall. Min fråga är om inte konsumentköpslagen ger mig rätt till en ångervecka även i detta fallet?
SVAR
Hej!

Konsumentköplagen (1990:932), KkL och distansavtalslagen (2005:59) hittar Du här och här . I KkL finns inget krav på att säljaren ska erbjuda rätt till öppet köp, utan det sker på frivillig basis från säljarens sida. Om säljaren däremot erbjuder öppet köp blir det däremot en del av avtalet och måste upprätthållas. Om avtalet träffats på distans, ex. över telefon eller internet kan dock distansavtalslagen vara tillämplig. Avgörande för att det skall vara fråga om distansavtal enligt lagens 1 kap. 2 § är att avtalet ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Det räcker inte med att det finns med ett telefonnummer i annonsen, men det kan räcka med att det finns ett ordertelefonnummer, se prop. 2004/05:13 s. 122 f. Om det är fråga om ett distansavtal har konsumenten en lagstadgad rätt att ångra sitt köp inom en 14 dagar lång ångerfrist. Fristen börjar löpa den dag då varorna levererades, 2 kap. 10 §. Detta gäller dock bara om det verkligen är fråga om ett distansavtal. Annars gäller KkL utan krav på öppet köp eller "ångervecka".

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Lova Unge
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97708)