Måste en MC-/mopedhjälm vara godkänd?

2007-03-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om hjälm för MC eller moped. I lagtexten (http://lagen.nu/1998:1276) står inget om att hjälmen skall vara godkänd men på Vägverkets sida står det att den skall vara E- eller SIS-godkänd. Var anser ni gäller? Behöver en hjälm vara godkänd?
SVAR
Hej!

Ja, hjälmen måste vara godkänd enligt Vägverkets föreskrifter. Bestämmelsen om att man måste ha hjälm finns i 4:9 trafikförordningen (se här ). I 13:7 2st TraF ( se här ) finns följande att läsa: "Vägverket får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna förordning. Verket får därvid föreskriva att viss utrustning skall vara av en typ som har godkänts av verket eller någon annan myndighet".

Med vänliga hälsningar,

Emelie Brorström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81747)