FrågaKÖPRÄTTÖvrigt10/02/2006

Kontraktsbrott vid fsg av jacka?

Hej ! jag har köpt en canada goose jacka från usa, jag har köpt den som orginal alltså i godtro, den hade all alappar å liknande kvar, jag sålde den sen för att dne inte passade mej å nu säger köparen att dne inte är orginal! måset jag ge pengarna tillbaka till köparen? kan hon anmäla mej för kontraktbrott mm? jag va ju säker på att dne va orginal!

Lawline svarar

Frågan rör vilka prestationer som kan krävas av parterna vid en överlåtelsetransaktion (i det här fallet av en jacka). Som utgångspunkt råder avtalsfrihet, konsumentköplagen som i vissa fall ger ett starkare skydd vid köp där en enskild person köper något av en näringsidkare är ej tillämpligt här då jag förutsätter att du inte regelbundet säljer jackor av detta slag. Köplagen är således aktuell och den har avtalsfrihet som sin utgångspunkt. Troligen går det att påstå att det var, i alla fall underförstått, att jackan skulle vara original, lapparna fanns där och då du var i god tro antar jag att du sålde den som en ”original” produkt. Problematiskt för dig är då att du förmodligen gjort dig skyldig till ett konkret avtalsbrott. Ni har avtalat att jackan ska vara original, din prestation är att leverera en original jacka och det misslyckas du med eftersom jackan är falsk. Ett alternativ till ovanstående lösning är att du hävdar att ni inte alls avtalat om att jackan skall vara original. Köparen kan då med fog förvänta sig att jackan skall vara original, du kan göra dig skyldig till något som kallas abstrakt kontraktsbrott men eftersom köplagen är tillämplig har köparen en relativt vidsträckt undersökningsplikt. Då köparen upptäckt i efterhand att jackan är falsk kan du hävda att köparen borde upptäckt detta redan vid försäljningstillfället om en korrekt undersökning genomförts. Härigenom förbrukas köparens rätt att hävda att du inte levererat vad som kan förväntas av dig. En annan sak är att en säljare som önskar bibehålla köpare (eller vänner) kanske inte skall vara stenhård i sina förhandlingar… Vad du dessutom bör göra är att vända dig mot den du köpt jackan av. Säljaren är förmodligen en verksamhetsutövare och då ges du i de flesta fall ett utökat skydd. Undersök vad ni avtalat och framför dina klagomål. Rent teoretiskt kan säljaren även ha gjort sig skyldig till bedrägeri om du vilseletts att tro att jackan varit original. Med vänlig hälsning
Rådgivare