FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt07/03/2007

Definition av busshållplats

Hur definierar man en busshållplats. Var börjar och slutar en busshållplats?

Lawline svarar

Hej, Det närmaste jag hittat en "laglig" definition av vad som utgör en busshållplats finns i trafikförordningens 3 kap. 54 §, se http://www.lagen.nu/1998:1276 där det sägs att där en hållplats är markerad (genom till exempel gul trottoarkant, plattor på marken eller liknande) gäller speciella regler för hållplatser; andra fordon får inte parkeras och inte heller stannas annat än för på- och avstigning som kan ske utan att det hindrar linjetrafiken. För sådana hållplatser där det inte finns några markeringar utan bara en stolpe gäller dessa hållplatsregler inom tjugo meter före och fem meter efter märket. Min slutsats av detta blir att en busshållplats är det som är markerat att "höra till" hållplatsen; finns inga markeringar räknar man tjugo meter före och fem meter efter märket. Hoppas att detta besvarade dina funderingar! Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”