FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/02/2007

Tillsättning av förskoleplats

Vilken lag behandlar kommunens skyldighet gällande tillsättning av förskoleplats. D.v.s. hur snart är kommunen skyldig att fixa fram en plats ?

Lawline svarar

Bestämmelsen, som tidigare fanns i socialtjänslagen återfinns sedan 1997 i Skollagen, kapitel 2 a. Den sexårsverksamhet som bedrivits inom ramen för förskolan enligt 15 § socialtjänstlagen återfinns i kapitel 2 b Skollagen. Enligt 2a kap 7 § skollagen gäller att "När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål".
Rådgivare