FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort13/02/2007

Trafikförseelser

Jag undrar vad lagen säger om ringa och icke ringa brott i trafikförseelser

Vad är ringa brott och icke ringa?

Med vänlig hälsning

Annelie Eek

Lawline svarar

Hej!



Bestämmelser om trafikförseelser finns reglerade i ett antal olika trafikföreskrifter. Framför allt finns bestämmelser i trafikförordningen (TraF) se http://www.lagen.nu/1998:1276. I 14 kap. TraF finns ansvarsbestämmelser för då man brutit mot någon av paragrafer i förordningens tidigare kapitel. Här finns ingen generell indelning i ringa och icke ringa brott.(dvs brott av normalgraden)

Det bör även nämnas att det finns en trafikbrottslag, lag (1951:649) om straff för trafikbrott (TBL), med allmänna straffbestämmelser för t.ex. vårdslöshet i trafik. Här finns en uppdelning- främst mellan grova brott och brott av normalgraden. Om det är någon specifik regel du undrar över är du välkommen att höra av dig igen.



Med vänliga hälsningar

Sara OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?