FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/02/2007

Förolämpning och förtal

Hej! Jag har en fråga och den är väldigt viktigt fråga. Är det trakassering om en persson i början skriver till mig du är en fittunge du har fittig still. Sedan att jag svara du är själv en fittunge jag hatar dig jag vill inte ha någoting med dig att göra är det trakasser elller olagahot eller trakassering eller förtal från min sida? Tack samt för ett svar.

Lawline svarar

FÖROLÄMPNING, FÖRTAL ELLER OLAGA HOT Inledningvis bör det påpekas att det är mycket viktigt att försöka att definiera vilket brott dessa beteenden, gärningar kan hänföras under. Jag börjar med att undersöka straffansvaret för olaga hot. För det första vill jag betona att straffbestämmelsen för olaga hot endast avser hot som kan framkalla allvarlig fruktan. Enligt min mening är det uppenbart att dessa uttalanden inte uppnår detta höga krav på framkallande av rädsla. Hotet ska för att kunna falla in under denna straffbestämmelse avse hot om att orsaka den utsatte personen eller dennes nära anförvant icke ringa kroppskada eller hot om att orsaka inte obetydlig skada på egendom. Sammanfattningsvis är inte straffbestämmelsen i 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) aktuell i ditt fall. För det andra så kan detta inte förfarande knappast heller hänföras under straffbestämmelsen för förtal, 5 kap. 1 BrB. Enligt förtalsbestämmelsen så måste meddelandet, uppgifternas ha nått tredje mans kännedom för att straffansvar ska kunna komma ifråga. Det finns inget i din information som antyder att dessa brev, mejl eller uttalanden har lämnats till annan än dig själv. Vidare är uppgifterna, uttalandena enligt min mening ej tillräckligt allvarliga för att kunna hänföra under förtalsbestämmelsen. Uppgifterna ska enligt lagtexten vara nedsättande enligt den gängse moraliska norm som råder i den beskylldes lokala omgivning. Som exempel anges i lagtexten anges beskyllning om brott eller klandervärd levnadsstil. Genom praxis framgår det att denna objektiva förutsättning endast omfattar uppgifter som verkligen är klart nedsättande för den beskyllde enligt någon härskande värdering i den lokala omgivningen ( se RH 1996:61 och NJA 1987 s. 336). Detta innebär att ansvar för förtal ej är aktuellt i ditt fall. Det enda brott som skulle kunna vara tillämpligt i ditt fall är förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Detta brott avser handlingar, uttalanden som är kränkande för den drabbade personen och dennes subjektiva ära. Rekvisitet att uttalandet ska rikta sig till den berörda personen själv är i ditt fall uppfyllt. Straffansvaret för förolämpning bör dock bedömas utifrån rådande moraliska värderingar i samhället. Endast allvarliga tillmälen och uttalanden innefattas i förolämpningsbrottet. Uttalanden som ”jävla svartskalle” kan under vissa omständigheter vara tillräcklig kränkande för att straffansvar ska kunna komma ifråga. Uttalanden som strider klart mot grundläggande samhällsvärderingar vad gäller likabehandling av olika etniska grupper, kön och sexuell läggning kan möjligen innefattas under straffansvaret för förolämpning ( NJA 1989 s.374). Vanlig skällsord som dock utgör en kombination av allvarliga svordomar och rasistiska, kvinnoförnedrande, och nedvärderande ord om människor med avvikande sexuell läggning kan nog falla in under straffansvaret för förolämpning ( NJA 1994 s.557). I ditt fall kan jag väl påstå att om ordet ”fitt” hade kombinerats med ett nedsättande uttryck som exempelvis ”hora”, ”neger”, ”bög” är det möjligt att straffansvar hade kunna komma ifråga. Nu anser jag dock sammanfattningsvis att de uttalanden som fällts under er brevväxling är tillräckligt allvarliga för att medföra ansvar för förolämpning.
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo