FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/02/2007

Hanteras stöld av hund i straff- eller civilrätten?

är hund stöld polis ärande???eller sevilretsligt???

Lawline svarar

Hej Rent juridiskt betraktas en hund som en sak, det vill säga egendom. Om någon olovligen tar någon annans hund så är det stöld. Det förutsätter att den som tagit hunden gjort detta att tillägna sig hunden, det vill säga att behålla den själv, ge bort den eller sälja den. En person som tar med sig en hund för att lämna dem till polisen kan inte dömas för stöld exempelvis. En hundstöld är därför ett polisärende och den som tagit hunden kan dömas för stöld. I 8:1 Brottsbalken finns stöldparagrafen som stadgar: "Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada , för stöld till fängelse i högst två år. Brottsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1962:700 Vänligen
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”