Får kronofogden ta arvet?

FRÅGA
Jag undrar om jag som är ganska skuldsatt pga ett gammalt företag, och därmed har gemensamma skulder tillsammans med min pojkvän hos KF, får behålla pengar jag ärver av tex min mamma? Eller tar KF allt?
SVAR

Hej!

Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas.Hoppas att ni har någon hjälp av mitt svar.Med vänlig hälsning,

Martin Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?