Kommunens informationsansvar

2007-02-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Vet ni om kommunallagen reglerar eller talar om kommunernas informationsansvar gentemot invånarna? Tack på förhand! mvh Sofia L.
SVAR
Hej,
Det är svårt att avgöra vilken typ av informationsansvar Du menar. När det gäller beslut från nämnder och fullmäktige och kommunstyrelse skall protokoll föras över möten och de beslut som tagits där och detta protokoll skall anslås på kommunens hemsida, 5 kapitlet 57-62 §§ och 6 kapitlet 30 § Kommunallagen.
I vissa beslut gäller speciallagar som t ex Plan- Bygglagen enligt vilken kommunen måste meddela vissa berörda personer om vissa beslut.
I 4 § Förvaltningslagen stadgas dessutom att förvaltningsmyndigheter (gäller även kommunala nämnder och styrelser) skall lämna upplysningar, vägledning och råd som rör myndighetens verksamhetsområde, hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämpligt.
Se hela Kommunallagen här .
Se hela Förvaltningslagen här .

Med vänliga hälsningar

Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1127)
2020-05-31 När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

Alla besvarade frågor (80697)