Motiveringsskyldighet och överklagandeförbud

2007-02-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har sökt till polishögskolan fem ggr. Har två ggr blivit kallad till grundläggande fystest. Har ingen gång blivit kallad till "pliktverket" för tester. Jag har fem års akademiska studier och två utbildningar. Har arbetat inom olika branscher och med olika typer av arbeten under sex år. Gjort värnplikten och flyttat runt på olika platser i Sverige. Har fått svaret från Rikspolisstyrelsen att jag inte är "konkurrenskraftig". Har efter varje ansökan frågat vad de menar med det. Ingen kan svara på vad mina svagheter är, ingen svarar på vad jag ska utveckla, ingen kan svara på vad som fattas. Svaret är endast: "Det är många sökande" och "Jag förstår att du är besviken" och "Du får söka igen". "Detta beslut går ej att överklaga. Jämlikt 4 och 10 §§ Polisutbildningsförordningen (1999:740). Med vänlig hälsning RIKSPOLISSTYRELSEN Polisrekryteringen" Jag vill veta två saker. Har denna myndighet ingen skyldighet att ynderbygga och redovisa sina beslut? Omfattas de inte av Förvaltningslagen? Och i sådant fall hur? Har jag inte rätt att överklaga ett beslut? Eller iallafall rätt att få veta på vilka de valt att inte testa mig?
SVAR
Hej!

Rikspolisstyrelsen är en förvaltningsmyndighet och omfattas av förvaltningslagen, (FL)
(här) 1 §. Förvaltningslagen är dock subsidär, vilket innebär att om ett förhållande är reglerat i annan lag eller förordning gäller den bestämmelsen och inte förvaltningslagen, se 3 §.
I polisutbildningsförordningen (här) finns ingen bestämmelse om motiveringsskyldighet vilket innebär att FL blir tillämplig. I 20 § stadgas en motiveringsskyldighet. Enligt p 2 i bestämmelsen kan dock skälen utelämnas om beslutet rör antagning till frivillig utbildning.
Som skäl till att dessa typer av beslut inte kräver motivering anges i lagmotiven att de till stor del baseras på subjektiva värderingar, som ej alltid klart kan redovisas.
I FL stipuleras visserligen regler för överklagan, men eftersom polisutbildningsförordningen i 10 § har ett överklagandeförbud så gäller det med hänvisning till vad jag ovan sagt om att FL bara gäller om inte annan bestämmelse finns.

Med vänliga hälsningar

Kristine Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1127)
2020-05-31 När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

Alla besvarade frågor (80695)