FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/02/2007

Måste överträdelse av besöksförbud anmälas separat?

Hej! Jag har en fråga angående besöksförbud, allmän nyfikenhet. Till exempel, om en man överträder ett besöksförbud som han har hos en kvinna, och utsätter kvinnan för brott (hot eller misshandel t.ex.) och blir gripen - blir han "automatiskt" dömd för att han struntat i besöksförbudet eller måste det anmälas för sig, som ett eget brott, av den skyddade personen?

Lawline svarar

Hej Den som bryter mot ett besöksförbud döms för överträdelse av besöksförbud till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Regeln finns i 24 § i lag om besöksförbud. Brottet faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagaren kan driva målet även om målsäganden (kvinnan i det här fallet) motsätter sig detta. Om det finns ett besöksförbud som överträtts och det i samband med överträdelsen skett en misshandel som anmälts kan alltså åklagaren åtala för överträdelse av besöksförbud även om inte överträdelsen anmälts separat. Det är även möjligt att dömas för både överträdelse av besöksförbud och ett annat brott, exempelvis misshandel. Lag om besöksföbud kan du läsa http://lagen.nu/1988:688 . Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo