Utmätning av kronofogden

Hej, jag ska ha utmätning av kronofogden inom en vecka, kan de "mäta" ut saker i vårt hem som ägs av min sambo, te.x bilar, motorcyklar, allt står på min tjej och har alltid gjort det. Jag har aldrig varit ägare till dessa. Saker på avbetalning, eller slutbetalda avbetalningar som är köpta av min tjej, är jätte orolig, HJÄLP!!!

Lawline svarar

Hej,Det är utsökningsbalken (UB) som reglerar detta. Där utgår man ifrån principen att egendom presumeras tillhöra den som har egendomen i sin besittning. I 4 kapitel 19 § UB står vad som gäller mellan gifta och sambor. Eftersom att du och din tjej bor tillsammans är egendomarna i ert hem i er gemensamma besittning. Dessa egendomar anses tillhöra dig tills motsatsen är bevisad. Kronofogden presumerar alltså att du är ägare till dessa om det inte framgår att egendomen/egendomarna tillhör din tjej. Hon måste alltså styrka att sakerna är hennes. Om ni äger något tillsammans är beviskravet lägre och ni måste endast göra det sannolikt att ni äger det gemensamt. Om ni äger något gemensamt kan din del i sådana fall utmätas och hon får tillbaka halva beloppet efter försäljningen.Se utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774MvhKristina LindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo