Utmätning av kronofogden

2007-01-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej, jag ska ha utmätning av kronofogden inom en vecka, kan de "mäta" ut saker i vårt hem som ägs av min sambo, te.x bilar, motorcyklar, allt står på min tjej och har alltid gjort det. Jag har aldrig varit ägare till dessa. Saker på avbetalning, eller slutbetalda avbetalningar som är köpta av min tjej, är jätte orolig, HJÄLP!!!
SVAR

Hej,Det är utsökningsbalken (UB) som reglerar detta. Där utgår man ifrån principen att egendom presumeras tillhöra den som har egendomen i sin besittning. I 4 kapitel 19 § UB står vad som gäller mellan gifta och sambor. Eftersom att du och din tjej bor tillsammans är egendomarna i ert hem i er gemensamma besittning. Dessa egendomar anses tillhöra dig tills motsatsen är bevisad. Kronofogden presumerar alltså att du är ägare till dessa om det inte framgår att egendomen/egendomarna tillhör din tjej. Hon måste alltså styrka att sakerna är hennes. Om ni äger något tillsammans är beviskravet lägre och ni måste endast göra det sannolikt att ni äger det gemensamt. Om ni äger något gemensamt kan din del i sådana fall utmätas och hon får tillbaka halva beloppet efter försäljningen.Se utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774Mvh

Kristina Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98564)