FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/01/2007

Ändring av straffbud efter begånget brott

Om ett brott begås och sedan ändras lagen. Är den handling som begicks innan lagändringen fortfarande ett brott som kan ge påföljder?

Lawline svarar

Enligt lagens om införande av brottsbalken 5 § så gäller som huvudregel att om den nyare lagen leder till lindrigare straff än den som gällde vid gärningstillfället, eller till straffrihet, så skall denna senare lag tillämpas. Detta medför alltså att om lagen ändrats till gärningsmannens fördel, efter det att den brottsliga gärningen företogs men innan domslut fattats och vunnit laga kraft (d.v.s. då tiden för överklagande har gått ut) så skall han dömas efter den nya, lindrigare lagen. Vad som nämnts ovan gäller dock inte vid "gärning som under viss tid var straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden". Med detta stadgande avses exempelvis lagar som gäller under kristider, såsom ransoneringsbestämmelser eller liknande. Även andra liknande situationer kan falla in här, men detta stadgande får ändå en tämligen begränsad räckvidd.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo