FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/01/2007

Konflikt mellan lag och förordning

Antag att det skulle visa sig att konsumentköplagen innehåller en bestämmelse som står i strid mot en bestämmelse i konkurrensförordningen (1993:173). Vilken av de båda bestämmelserna skall domstolen tillämpa? Varför?

Lawline svarar

Den svenska grundlagen utgår ifrån att riksdagen är den suveräna lagstiftaren. Det tillhör således riksdagens s.k. normgivningskompetens att stifta lag, se 1:4 RF (regeringsformen). Att utfärda förordningar tillhör regeringens normgivningskompetens. Enligt 8:13 RF får regeringen genom förordning besluta dels föreskrifter om verkställighet av lag och dels föreskrifter som ej enligt grundlag skall beslutas av riksdagen. Det senare innebär att regeringen innehar en "restkompetens" att meddela föreskrifter i form av förordningar där riksdagen inte utpekas som exlusiv normgivare (under vissa förutsättningar). Det har utvecklats rättsgrundsatser som anger att vid konflikter på olika nivåer mellan föreskrifter (t.ex. mellan lag och förordning) så "gäller" den föreskrift av "högst rang". Alltså skall vid en konflikt mellan konsumentköplagen och konkurrensförordningen (1993:173) den föreskrift av högst rang tillämpas, det vill säga konsumentköplagen. Regeringsformen hittar du på; http://lagen.nu/1974:152 Mvh
Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”