Konflikt mellan lag och förordning

2007-01-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Antag att det skulle visa sig att konsumentköplagen innehåller en bestämmelse som står i strid mot en bestämmelse i konkurrensförordningen (1993:173). Vilken av de båda bestämmelserna skall domstolen tillämpa? Varför?
SVAR
Den svenska grundlagen utgår ifrån att riksdagen är den suveräna lagstiftaren. Det tillhör således riksdagens s.k. normgivningskompetens att stifta lag, se 1:4 RF (regeringsformen).

Att utfärda förordningar tillhör regeringens normgivningskompetens. Enligt 8:13 RF får regeringen genom förordning besluta dels föreskrifter om verkställighet av lag och dels föreskrifter som ej enligt grundlag skall beslutas av riksdagen. Det senare innebär att regeringen innehar en "restkompetens" att meddela föreskrifter i form av förordningar där riksdagen inte utpekas som exlusiv normgivare (under vissa förutsättningar).

Det har utvecklats rättsgrundsatser som anger att vid konflikter på olika nivåer mellan föreskrifter (t.ex. mellan lag och förordning) så "gäller" den föreskrift av "högst rang". Alltså skall vid en konflikt mellan konsumentköplagen och konkurrensförordningen (1993:173) den föreskrift av högst rang tillämpas, det vill säga konsumentköplagen.

Regeringsformen hittar du på; här

Mvh
Andreas Heed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1122)
2020-05-29 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-27 Tiggeriförbud?
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

Alla besvarade frågor (80448)