Tvångsvård enligt LVM

2007-02-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag undrar om lvm kan tillämpas när den det gäller har testats positivt 1 ggr. och lever ihop med en som har hepatit
SVAR
Hej,
Det är svårt att ge ett absolut svar på din fråga då en enskild bedömning i fallet givetvis måste göras.

Huvudregeln är dock att tvångsvård enligt LVM beslutas om, någon till följd av ett fortgående missbruk av narkotika är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Se 4 § LVM, http://www.lagen.nu. Med fortgående menas att missbruket har pågått under en längre tid och inte endast tillfälligt. Det torde alltså inte spela någon roll om man endast testats positivt en gång, ett fortgående missbruk kan såklart styrkas på andra sätt.

Vidare krävs att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och att man till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Är dessa kriterier uppfyllda får alltså tvångsvård beredas.

Med vänlig hälsning
Ellen Sederholm
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1122)
2020-05-29 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-27 Tiggeriförbud?
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

Alla besvarade frågor (80448)