FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/01/2007

Vårdslöshet i trafik

Medhjälp till vårdlöshet i trafik eller grov sådan genom att passageraren uppmanar sin förare att köra fortare vilket resulterar i 100 km/h på 50 sträcka mot ett rödljus och olycka med följande allvarliga personskador?

Lawline svarar

Hej, Brottet vårdslöshet i trafik innebär att en vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna i situationen. Gör en förare av motordrivet fordon sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar han uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom gör han sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter. För grov vårdslöshet i trafik är straffet fängelse i upp till två år. Detta stadgas i lagen om straff för vissa trafikbrott 1 §, se http://www.lagen.nu/1951:649. Medhjälp till brott regleras i brottsbalken 23 kap. 4 §, se http://www.lagen.nu/1962:700. Därav följer att för brott utom brottsbalken, som till exempel brottet vårdslöshet i trafik, skall ådömas ansvar för medhjälp till brott som har fängelse som straff. Således kan man endast dömas för medhjälp om det är fråga om brottet grov vårdslöshet i trafik. För att en person skall kunna dömas för medhjälp till ett brott krävs att även den personen uppfyller brottsrekvisiten; för grov vårdslöshet i trafik innebär det att även medhjälparen gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Det är svårt att säga exakt vart gränsen mellan vårdslöshet i trafik och grov sådan går. Jag kan dock ge några exempel. I rättsfallet RH 2004:86 hade en person en längre sträcka kört en motorcykel i en hastighet av minst 230 km/h. Han hade under färden gjort flera otillåtna omkörningar, kört över spärrlinjer och kört mellan fordon i de båda körfilerna. I det fallet bedömdes brottet som grovt. Detsamma i fallet RH 1999:83 där en förare hade gjort en omkörning i en kurva med skymd sikt där omkörningsförbud rådde, med följden att han kom in i det mötande körfältet och frontalkrockade med en bil vars förare drabbades av svår kroppsskada. I det här fallet var föraren påverkad av alkohol. I rättsfallet RH 2001:19, där en rökande bilförare som svarat i sin mobiltelefon och tappat kontrollen över fordonet som åkte av vägen, har vårdslösheten inte bedömts som grov. Hoppas du fått svar på din fråga!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo