FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/01/2007

Egenmäktighet med barn

Jag undrar, om en kvinna som är bosatt i thailand träffar en svensk man där, följer med denne man hem till sverige och de skaffar ett gemensamt barn som han skrivit på faderskapspapper och gemensam vårdnad om. Har hon då rätt att ta med sig deras barn tillbaka till Thailand och hindra pappan från att se sitt barn igen?

Lawline svarar

Den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år och utan "beaktansvärt skäl" egenmäktigt bortför barnet straffas för egenmäktighet med barn. Ett sådant handlande är alltså ett brott som kan ge straff i form av böter eller fängelse i högst ett år (se 7:4 BrB). I förarbetena till lagen har det angivits som exempel på när vårdnadshavaren kan straffas att denne vid en äktenskaplig kris helt utan anledning tar med sig barnet utomlands, och det därefter blir svårt att återföra barnet. Som "beaktansvärda skäl" anger förarbetena exempel på sådana situationer då vårdnadshavaren för bort barnet för att skydda det mot övergrepp eller "bespara det skadliga intryck". Annat skäl kan vara alkohol- eller narkotika missbruk. Alltså har inte en vårdnadshavare rätt att egenmäktigt bortföra ett barn till exempelvis Thailand. Det torde krävas någon form av extraoridinära omständigheter för att "beaktansvärda skäl" skall anses föreligga. Brottsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1962:700
Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo