FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/01/2007

Jurisdiktion och rättskraft vid narkotikabrott

Om man blir straffad (böter) i Danmark för innehav av en mindre mängd narkotika (inget bruk). Är det då möjligt att även bli bestraffad i Sverige?

Lawline svarar

Hej, Jag vill som svar på din fråga först hänvisa till ett tidigare svar på en liknande fråga, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2959 , delfråga 1. Slutsatsen blir även i ditt fall att man inte kan straffas för detta brott eftersom en svensk domstol inte är behörig att döma. Man brukar säga att domstolen saknar jurisdiktion. Dessutom har brottet här redan bsestraffats en gång och det är då en allmän princip att handlingen ej kan bestraffas igen. Man brukar säga att den första domen har rättskraft. Denna princip kan uttryckas med en tjusig mening på latin: ne bis in idem. Vänligen,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”