"Ej i trafik"

2007-01-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får bussar skylta \"ej i trafik\" fast dom kör i trafiken? Borde det inte stå \"ej i linjetrafik\"?
SVAR

Hej,De föreskrifter som finns som förbjuder och påbjuder oss rättssubjekt i samhället att handla på visst sätt har ett syfte. De flesta är till för att främja ordning och hejda beteenden som kan orsaka fara och oordning i samhället. Det har aldrig varit lagstiftarens avsikt att reglera våra beteenden i minsta detalj. Detta inte bara för att det anses vara onödigt utan även då detta anses vara obefogat frihetskränkande och även samhällsekonomiskt ohållbart eftersom fler föreskrifter kräver större kontroll, vilket kräver mer resurser.Svaret på frågan varför det står ”ej i trafik” på bussarna kan vara så enkelt att det inte får plats på skyltarna att skriva ut ”ej i linjetrafik”. Vidare kan det röra sig om en ellips (d v s ett uteslutande av ett underförstått ord eller del av ord). Ett annat alternativ är att det rör sig om en metafor.

Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll