2 § räntelagen översatt till vardagligt språk

FRÅGA
HejJag studerar juridik och har svårt att förstå denna paragraf i räntelagen.2 § Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning.På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt 3 eller 4 §. Lag (1990:933).Skulle uppskatta om ni kunde förklara med egna och mer vardagsspråkliga ord.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att förklara vad fordran är för något. Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en borgenär och en gäldenär, alltså säljare och köpare.

''Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning.'' innebär att ränta tillkommer efter det datum som fordringen senast ska betalas. Om en faktura exempelvis ska betalas senast 20/4 kommer ränta tillkomma från och med 21/4 och till och med det datum fakturan faktiskt betalas.

''På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt 3 eller 4 §'' menar att om du har betalat en fordring på 200 kr 20/4, men sedan exempelvis vill häva köpet, då kommer du såklart få tillbaka pengarna. Låt säga att du får tillbaka dina pengar 30/4, då ska du alltså få tillbaka 200 kr + ränta per dag (i detta fall ska du få ränta för tio dagar).

Jag hoppas det blev tydligare för dig, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Ett tips är att kolla kommentarer på Karnov för det aktuella lagrummet. Där finns många gånger exempel och ibland ytterligare förklaringar till olika lagrum. Karnov är en databas som alla studenter har tillgång till när man pluggar på universitet, kolla med universitetsbiblioteket om du behöver hjälp med att hitta det.

Önskar dig lycka till med plugget!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85358)