Lagstöd för kroppsbesiktning

2007-01-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Att polisen får ta alkohol utandningsprov på personer som framför motordrivna fordon råder det inget tvivel om, det finns lagstadgat. Att polisen sedermera får besluta om kroppsbesiktning finns också reglerat genom lag. Var finns dock lagstödet för att man faktiskt får frihetsberöva personen, d v s ta med personen i polisbilen för att underkasta denne bevisprov (kroppsbesiktning) på polisstationen?
SVAR
Hej!

Reglerna om kroppsbesiktning finns i rättegångsbalkens 28 kap. Enligt kapitlets 12 § får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa underkastas kroppsbesiktning för vilket densamme kan kvarhållas i upp till sex timmar (om det finns synnerliga skäl kan denna tid förlängas i ytterligare sex timmar). I normala fall krävs det att ett förordnande om kroppsbesiktning har meddelats av förundersökningsledaren eller åklagaren, men vid fara i dröjsmål kan även en polisman enligt kapitlets 13 § besluta om kroppsbesiktning.

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1122)
2020-05-29 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-27 Tiggeriförbud?
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

Alla besvarade frågor (80453)