FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/01/2007

Myndigheters utredningsskyldighet- Officialprincipen

VAD SÄGER LAGEN OM FÖRSÄKRINGSKASSANS SKYLDIGHETER ATT BEGÄRA IN LÄKARUTLÅTANDE FRÅN BEHANDLANDE LÄKARE, INNAN DOM DRAR IN SJUKPENNINGEN?

Lawline svarar

Hej, Försäkringskassan lyder under förvaltningslagen. Där finns ingen utrycklig bestämmelse om myndigheternas utredningskyldighet. Av officialprincipen följer dock att myndigheterna ska se till att ärendena blir så pass utredda som dess beskaffenhet kräver, detta är delvis lagfäst i 4 § Förvaltingslagen se http://www.lagen.nu. eftersom förhållandena växlar så starkt mellan olika typer av ärenden är det svårt att generellt ange hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig. Officialprincipen innebär dock att det är myndigheten som leder utredningen och ska se till att nödvändigt material kommer in. Att begära in ett läkarutlåtande innan indragning av sjukpenning sker måste enligt min mening anses som ett sådant typ av nödvändigt material för att kunna bedöma av frågan om indragning.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”