FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/01/2007

Fråga om vårdslöshet i trafik

Jag har blivit kallad till stämmning för fortkörning alt/ vårdslöshet i trafik. Jag hade 131 km/tim på en 70-väg den 1 oktober. Dock vid tillfället var det i en omkörning på 4-filig väg med mitträcke, torrt, ljust och lite trafik (har en snabb bil där av den höga hastigheten i omkörningen, snabb acceleration). Min fråga är skall jag ha ett ombud med vid en sådan här förhandling? Har erkännt hastighetsöverträdelse dock inte vårdslöshet.

Lawline svarar

Beträffande fortkörningen är det inte så mycket att säga om. Det kan dock vara värt att ha med ett ombud, med tanke på åtalet om vårdslöshet i trafik. Lagen säger att bilist som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som kan krävas med hänsyn till omständigheterna för att förekomma trafikolycka ska dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Ordalydelsen i lagen är lite krångligare än jag här har återgett den. Är vårdslösheten att anse som grov så döms gärningsmannen till fängelse. Med de omständigheter du angett är det sannolikt att du inte blir dömd för vårdslöshet och absolut inte för grov vårdslöshet. Det finns ett rättsfall där en bilist kört på och skadat en fotgängare på ett obevakat övergångsställe, men omständigheterna var sådana att bilisten inte blev dömd för vårdslöshet i trafik. Det finns ett annat rättsfall där en bilist körde 189 km/h på en 110-väg och blev inte dömd för vårdslöshet i trafik. Det fanns ett vittne om att bilisten hade gjort omkörningar, dock inte någon bevisning om att dessa omkörningar på motorvägen hade skett i den höga hastigheten. I nämnda rättsfall om fortkörning påtalas av en av domarna att förarbetena till lagen säger att ansvar för vårdslöshet i trafik skall förbehållas sådana beteenden som kan betecknas som vårdslösa i egentlig mening och främst sådana fall då trafikanten har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Som exempel nämns bl.a. trafikfarliga omkörningar, brott mot stopplikt, körning mot rött ljus och allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer. Enbart körning i hög fart nämns däremot inte. Denna domare i hovrätten var ensam (totalt fyra domare) om att bedöma denna fortkörning som vårdslös. Med tanke på att du är åtalad för vårdslöshet i trafik och åtal inte brukar ske utan grund skulle jag rekommendera att ta med ett ombud. Det ökar dina chanser att bli frikänd i fråga om åtalet om vårdslöshet i trafik. Lycka till!
Mathias EhrhardtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”