FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/01/2007

Olagligt att cykla berusad?

Vad gäller när man cyklar på en cykel berusad? Är det olagligt att ens göra det, och kan mina körkortsbehörigheter komma i fara om jag ertappas med det?

Lawline svarar

Hej, Om du cyklar på en väg räknas du som vägtrafikant. Om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs för att, med hänsyn till omständigheterna vid tillfället, förekomma trafikolyckor gör man sig skyldig till brottet vårdslöshet i trafik enligt 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott, se http://www.lagen.nu/1951:649. Straffet för det är dagsböter. Skulle du ertappas med detta kan detta försvåra för dig när du ska ta körkort. Detta räknas dock inte som ett "straff" utan kallas särskild rättsverkan av brott. Enligt 3 kap. 2 § körkortslagen, se http://www.lagen.nu/1998:488, får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämpliga som förare. Lämpligheten med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att det i övrigt kan antas att han kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Det är länsstyrelsen som prövar detta och meddelar körkortstillstånd. De undersöker bland annat om den sökande förekommer i olika register och har även möjlighet att införskaffa en personutredning där polismyndigheten yttrar sig om sökandens lämplighet, detta enligt 3 kap. 7-8 §§ körkortsförordningen, se http://www.lagen.nu/1998:980. Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot utfärdande på grund av sökandens personliga förhållanden meddelas en spärrtid för detta under vilken körkort inte får utfärdas. Den kan vara lägst en månad och högst tre år, se 3 kap. 9 § körkortslagen. Förarprov får inte avläggas under spärrtiden, se 3 kap. 4 § körkortslagen. Observeras bör att det, som sägs ovan, inte är ett straff för ett brott att inte bli meddelad körkortstillstånd. Detta är bara en möjlig konsekvens av att ett brott har begåtts. Det är därtill inte heller en förutsättning för följden att inte bli meddelad körkortstillstånd att man blivit dömd för brottet vårdslöshet i trafik utan att bli nekad tillstånd kan inträffa oavsett detta. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo