FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/01/2007

Kroppsvisitation av polisman

En god vän till mig blev tagen av polisen i samband med att han kört omkring i sin bil nattetid. polisen hittade inget olagligt vare sig på min vän eller i bilen. Det jag undrar över är om det verkligen är förenligt med gällande polislag att han beordardes att knäppa upp byxorna och låta dem falla ner runt anklarna. Därefter blev han ombedd att ta upp byxorna igen för att flytta sig till polisbilen, nu beordrades han att lägga upp händerna på biltaket samt knäppa upp byxorna igen och låta dem falla ner. Är detta en ny metod svenska polisen har börjat med och är det tillåtet?

Lawline svarar

Hej. Polismän har rätt att stoppa fordon om det exempelvis finns skäl att anta att någon som färdas i bilen begått brott eller för att söka efter farliga föremål, enligt 25§ Polislagen. Vid sådant tillfälle finns det även en rätt att genomsöka bilen, s.k. husrannsakan enligt 24§. Det förfarande du beskriver torde snarast röra sig om kroppsvisitation. Polisens befogenhet att genomföra kroppsvisitation regleras i 19§. Sådan kroppsvisitaton får alltså polisen genomföra även mot den som inte skäligen kan misstänkas för brott om det finns synnerlig anledning att anta att man därigenom kommer att påträffa föremål som kan komma att beslagtas (RB 28:11). Såhär långt kan således polisen ha rätt att inskränka rörelsefriheten för din vän, naturligtvis beroende på omkringliggande omständigheter. Under begreppet kroppsvisitation faller undersökning av kläder som person bär på sig men polisen måste beakta proportionalitetsprincipen (RB 28:3a), d.v.s. åtgärden får endast genomföras om intresset för att genomföra den (d.v.s. att eftersöka vapen el. dyl.) står i proportion till inskränkningen för den enskilde (läs: din vän). I ditt exempel är det tänkbart att polisen åsidosatt denna proportionalitetstanke, särskilt då de bett din vän efter att ha släppt ner byxorna, ta upp dem samt därefter förflytta sig för att sedan återigen släppa ner dem. Om polisens agerande berott på åtminstone vårdslöshet har de gjort sig skyldiga till tjänstefel (BrB 20:1). Då sådan talan väcks kan åklagaren kumulera en eventuell skadeståndstalan från din vän. Huruvida sådan talan verkligen skulle vinna framgång är emellertid osäkert och beror på omkringliggande omständigheter. Men om din vän upplever sig kränkt borde en polisanmälan vara en lämplig första åtgärd. Mvh
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”