Rätt att överta/överlåta hyresrätt

2007-01-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
kan man efter att ha förhyrt en hr under en period av 5 år överlåta densamma till närstående alt begärqa ytterligqre en person att stå på kontraktet
SVAR
Hej!

En hyresgäst som ej avser att använda sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. (12:34 Jordabalken, se http://www.lagen.nu/1970:994)

Med "varaktigt" menas ca 3 år och med "sammanbor" menas exempelvis ett gemensamt hushåll. Att hyresvärden "skäligen kan nöja sig med förändringen" innebär att den som övertar lägenheten skall ha rimliga förutsättningar att klara av betalningen av hyran, men naturligtvis kan även skötsamhet i övrigt bli föremål för bedömning.

Om hyresavtalet har sagts upp, av hyresvärden, hyresgästen eller om dessa två är överrens om uppsägningen, får make/sambo som inte står som hyresgäst men som ändå har sin bostad i lägenhet överta hyresrätten. Maken/sambon har alltså rätt att få hyresavtalet förlängt för egen del. Det krävs då att hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst. (Se ovan för bedömningen.) (12:47 2 och 3 st. JB)

Denna rätt tillkommer inte maken/sambon om hyresavtalet sagts upp pga förverkande av hyresrätten (12:42 JB).

Med vänliga hälsningarDaniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1663)
2018-05-26 Vad räknas som boarea respektive biarea för småhus?
2018-05-25 Kan man förbjuda fågelmatning i en samfällighetsförening?
2018-05-22 Rätten att ta del protokoll i samfällighetsförening.
2018-05-18 Ska svensk eller österrikisk lag gälla på samägd fastighet i Österrike?

Alla besvarade frågor (54529)