Utmätning från makas konto

2007-01-12 i Utmätning
FRÅGA
Har en fråga anngående pengar som jag har på min frus konto,kan staten ta pengarna om jag tex får en skatte skuld efter mitt företag som jag drev tidigare..
SVAR

Varje make svarar för sina skulder. (1:3 ÄktB) Din fru kan alltså inte bli skyldig att betala dina skulder.För att egendomen skall kunna utmätas måste egendomen tillhöra gäldenären. (4:17 UB) Till sin hjälp har kronofogdemyndigheten vissa presumtionsregler.Gäldenären anses vara ägare om han har egendomen i sin besittning. (4:18 UB) Om gäldenären är gift och varaktigt sammabor med sin make anses gäldenären som ägare till egendomen som finns i gemensam besittning, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendom och det ej heller framgår att egendom tillhör den andre eller någon annan. (4:19 UB)Bevisbördan åligger i dessa situationer gäldenären.Om pengarna inte kan utmätas enligt 4:17-19, men sannolika skäl föreligger att egendomen tillhör gäldenären, får egendom utmätas med förbehåll för tredje mans rätt.Viss tvekan kan råda om pengarna på din frus konto är i din besittning. Avgörande kan vara om du t ex haft möjlighet att förfoga över kontot, dvs ta ut och sätta in pengar. Om pengarna inte anses vara i din besittning tvingas kronofogdemyndigheten använda 4:17.Angående beviskravet vid tillämpning av 4:17 se NJA 1983 s. 436 (virkespartier), NJA 1984 s. 45 (arrenderätt), NJA 1984 s. 73 och RH 1986:26 (båda angående försäkringsersättning), NJA 1984 s. 595 (medel på postgirokonto hos ännu ej registrerat aktiebolag, jfr RH 1986:20), NJA 1987 s. 56 (fordran på räntebidrag).Mvh,

Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98498)