Avtal vid psykisk störning

En person som har autism och även har trolig bipolär sjukdom, litiumbehandling påbörjad, börjar en lånekarusell för att spela online-spel. Det slutar med inskrivning på psykiatrisk klinik efter ett självmordsförsök.

Hen bedöms som om hen inte varit medveten om sina handlingar

Jag undrar kan hen vara ansvarig för ingångna låneavtal?

Kan lån avskrivas med hänvisning till ovanstående

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Situationen torde kunna gå under Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, se här.

Om personen i fråga är bipolär samtidigt som personen varit omedveten om sina handlingar ( dessutom blivit inskriven på psykiatrisk klinik) kan avtal som ingåtts under den psykiska störningen ogiltigförklaras. Det innebär att låneavtalen blir ogiltiga.

Om avtalet varit till nytta för personen kan denne dock behöva betala ersättning för det, likaså ska ersättning utgå i skälig omfattning om den som tillhandahöll avtalet var i god tro (det vill säga inte förstod att personen var psykiskt störd under avtalstillfället).

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning