FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/01/2007

Straffansvar för nudism

Finns det någonting som kan säga till nudister att dem inte får gå nakna i allmänhet eller någon lag. Jag har hört om stötande betende men det är ju ingen lag så jag undrar om det finns något som kan styrka det??

Lawline svarar

SEXUELLT OFREDANDE ELLER FÖRARGELSEVÄCKANDE BETEENDE Inledningvis så vill jag försöka göra dig uppmärksam på skillnaden mellan ett beteende som direkt kan ses som sexuellt ofredande ( 6 kap. 10 § Brottsbalken, BrB) och ett förargelseväckande beteende som riktar sig mot allmänheten( 16 kap. 16 § BrB) .Den stora skillnaden är att sexuellt ofredande riktar sig mot en individ och förargelseväckande beteende riktar sig mot allmänheten. Det är klart att det kan vara svårt att dra gränsen när blottande och annat exhibitionistiskt beteende riktar sig mot en individ och när det riktar sig mot en större skara. I allmänhet kan detta i viss mening behöva avgöras efter en bedömning av de faktiska omständigheterna i varje fall, ex. hur många personer som vittnade blottningen och om blottaren vände sig mot någon särskild person. SEXUELLT OFREDANDE I begreppet sexuellt ofredande innefattas uppenbart blottning och annat exhibitionistiskt beteende. För att ansvar ska kunna komma ifråga krävs inte att det föreligger ett uppsåt att kränka någon annans itegritet. Det är sålunda tillräckligt om gärningsmannen är medveten om de faktiska omständigheterna som konstituerar gärningen, ex. att han är medveten om att han är naken, att hans beteende riktar sig mot en individ med mera. I ditt fall är det uppenbart att om nudisterna håller till på exempelvis ett nudistbad så är det med hänsyn till sammanhanget och kontexten olämpligt att beteckna detta som sexuellt ofredande. Däremot så kan det på en allmän badstrand knappast anses som accepterat beroende på de faktiska omständigheterna att gå omkring helt naken. Även om gränsdragningen naturligtvis är väldigt svår att dra. Exempelvis så har ju olika personer väldigt olika uppfattning om vad som är sexuellt kränkande för integriteten. Naturligtvis så kan ju inte straffansvaret vara beroende av en sådan individuell uppfattning utan grunden för vad som är ett sexuellt kränkande beteende bör avgöras utifrån en allmän objektiv norm om vad folk i allmänhet upplever som sexuellt kränkande för integriteten. En följd av detta är att individen som blivit utsatt för blottningen inte behöver visa att dennes integritet har kränkts utan bara visa att gärningsmannens beteende typiskt sett kränker den sexuella integriteten. FÖRARGELSEVÄCKANDE BETEENDE Ifråga om nudism ska klassificeras som förargelseväckande beteende så kan man inleda med att förklara att om detta sker på en allmän badstrand så är offentlighetsrekvisitet i paragrafen uppfyllt (16 kap. 16 §). Om det sker på en nudiststrand eller på en strand som sällan besöks av folk så är rekvisitet ej uppfyllt. Vad gäller uppsåt har gärningsmannens egen uppfattning om hans beteende ingen betydelse utan det som har betydelse är om han är medveten om de faktiska omständigheterna som konstituerar gärningen (det vill säga att han är naken och att han befinner sig på en offentlig plats, med mera). Nudism i allmänhet anses nog enligt gängse norm som ett störande beteende om det sker öppet på en allmän badstrand oavsett om vissa personer är känsligare än andra. Det är ju vidare klart att det torde förutsättas för att straffansvaret ska komma ifråga att personen är helt naken, ex. om någon kvinna ligger och solar topless kan detta knappast betraktas enligt en gängse norm som förargelseväckande beteende. Men det är givet att bedömningen är beroende av plats och tid. Moraliska värderingar förändras över tiden och det som är accepterat idag kanske anses som moraliskt förkastligt om 50 år och desamma gäller motsatsen. Hoppas att detta har varit till hjälp för din förståelse av detta problem.
Jacob ÖbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”