FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/01/2007

Rätt till kejsarsnitt

finns det ngn möjlighet att hänvisa till ngn lag t.ex. patientlagen eller liknande ang rätt till kejsarsnitt utan att det ska vara ngt sjukligt tillstånd som möjliggör rätten att få kejsarsnitt?

Lawline svarar

Hej! Det finns ingen lag som direkt reglerar en kvinnas rätt till att få göra kejsarsnitt. Den lag som man kan luta sig mot är hälso- och sjukvårdslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården så långt det är möjligt utföras i samförstånd med patienten, samt att insatserna är ändamålsenliga. Lagen omfattar även barnsbörd, dvs. förlossning, trots att det i lagtexten inte direkt anges. Lagen har satt upp krav för hälso- och sjukvården vilket bland annat går ut på att vården ska bygga på patientens medbestämmanderätt. En läkare är dock inte tvungen att besluta om en behandling om den strider mot vad denne anser vore rätt. Du kan alltså inte kräva att få ett kejsarsnitt enligt lag. Mer värdefull information om detta ämne kan du läsa på den fristående hemsidan 9månader, http://www.9manader.nu/foraldrar/mamma/forlkanslo/forlredsla/reddforlos och http://www.9manader.nu/gravid/forloss/kejsar . Hälso- och sjukvårdslagen hittar du http://lagen.nu/1982:763 . Lycka till!
Anna BergmanRådgivare