FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt03/01/2007

Utbetalning av skatteutjämningsbidrag

Vilka betalar ut skatteutjämningsbidrag? På förhand tack!

Lawline svarar

Hej! Utbetalning av dessa bidrag regleras i lagen om kommunalekonomisk utjämning, se http://lagen.nu/2004:773 I 19 § samma lag finns en hänvisning till 4 § 4 st Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m se http://lagen.nu/1965:269#P4. I denna paragraf fastställs att utbetalning görs av Skatteverket. Denna myndighet har utsetts av Regeringen att sköta detta uppdrag. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo