FrågaKÖPRÄTTÖvrigt17/11/2005

Köparens underlåtenhet att betala

Hej, kort problembeskrivning - fastighetsförsäljning Det har nu gått över en månad sedan överlåtelsen gjordes på Handelsbankens i Täby kontor 10/10/05. I den transaktion som vi gemensamt har gjort så har vi (säljare) enligt den överenskommelse som gjorts, överlämnat inventarier utan kostnad. I överenskommelsen ingick också att köparen övertar trädgårdsmöbler (bord, stolar, solsängar, dynor och parasoll med fot) till en kostnad av SEK 5.000. Trots löfte på banken (undertecknat av köparen), och ytterligare löften vid tre tillfällen under oktober varav ett då vi gick igenom det som bör/skall göras i huset, så har betalning ännu inte skett under den dryga månad som gått. Vad kan man göra för att få köparen att infria sitte löfte att betala? Stämning? Inkasso? Sälja fordran? Om det inte går - hämta möblerna? Tack på förhand Jan Lagnemark Jag överväger nu att vidtaga åtgärder för att lösa detta så att affären kan avslutas.

Lawline svarar

Hej! Om jag förstår det rätt så har köparen undertecknat ett avtal där han förpliktigar sig att betala 5000 kr för diverse inventarier. I så fall har köparen i och med sin underlåtelse att betala begått ett avtalsbrott. Köparen har enligt köplagen skyldighet att medverka till köpet, d.v.s. betala i rätt tid. Om tid inte angivits i köpavtalet skall betalning ske när säljaren kräver det vilket ej har skett i detta fall. Du som säljare har rätt till att hålla fast vid köpet och kräva betalning, vilket du gjort utan resultat. Som säljare får du även häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott, dock i ditt fall krävs att det finns ett återtagandeförbehåll som gjordes i samband med köpet eftersom möblerna finns i köparens besittning. Med andra ord kan du bara häva köpet om du förbehållit dig rätt till detta eller om köparen avvisar varan och du kan därför INTE ta tillbaks trädgårdsmöblerna. Dock har ju ett avtalsbrott begåtts från köparens sida och självklart har du rätt till dina pengar. Detta är något, enligt min mening, du kan driva vidare civilrättsligt för att få betalning, ev. skadestånd och ränta enligt räntelagen. I ditt fall råder jag dig till att kontakta en advokat för att föra detta vidare. Lycka till. Vill även tillägga att du, enligt min mening, bör kontakta köparen en sista gång för att återigen kräva betalning och meddela köparen att du tänker kontakta en advokat om betalning inte sker. MVH
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo