FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt01/01/2007

Lokala parkeringsbestämmelser

Hej! Jag skriver angående en parkeringsbot jag fått. På den lokala kommunala pendlarparkeringen var det fullt en dag, så jag nödgades att parkera på gräs/grus i anslutning till parkeringen där andra bilar redan stod (som också fick böter). På parkeringsboten stod det att det var en lokal föreskrift att det ej var tillåtet att parkera på gräs, så jag överklagade till Polisen med hänvisning till att lokala föreskrifter måste tilläggsskyltas för att bli giltiga. Polisen avslog dock min överklagan och sa att detta ej var tillräckliga skäl. Stämmer detta och måste inte lokala föreskrifter skyltas? På parkeringen fanns bara en skylt med texten "Pendlarparkering". Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, I trafikförordningens 10 kap 11 § se http://www.lagen.nu/1998:1276 framgår att bland annat lokala föreskrifter skall införas av kommunen i en därför avsedd liggare. Dessutom framgår följande av det 2 st: ”Sådana av kommunen beslutade föreskrifter som innehåller trafikregler som inte skall eller behöver utmärkas med vägmärken skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket föreskriften gäller. Andra lokala trafikföreskrifter som beslutats av kommunen skall kungöras i sådan författningssamling om det av särskilda skäl bedöms lämpligt.” Således behöver inte alla lokala föreskrifter tilläggsskyltas. Det är Din skyldighet att känna till dessa föreskrifter då de skall finnas tillgängliga för allmänheten. Skulle denna lokala bestämmelse inte vara införd i denna liggare eller kungjord på ett korrekt sätt skull det kunna vara en grund för att få Din parkeringsbot ogiltigförklarad. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo