FrågaKÖPRÄTTÖvrigt27/12/2006

Fel i varan vid konsumentköp

Skriver en uppsats i konsumentköplagen 22§ om varan en konsument köpt är felaktig, alltså går sönder efter 1 vecka, kan då hon kräva i första hand att få den utbytt mot en annan istället för att säljaren ska laga den som de ofta ska göra? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Konsumentköplagen hittar du http://www.lagen.nu/1990:932. Den reglerar köprättsligt förhållandet näringsidkare - konsument. Enligt 26 § har köparen rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar omleverans, alltså byter ut den mot en annan. Dock har köparen inte rätt att kräva någon av dessa åtgärder om det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. Köplagen, se http://www.lagen.nu/1990:931, reglerar köprättsligt förhållandet mellan två "jämnstarka" parter. Där är det så att säljaren har rätt att antingen på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans även om det inte är vad köparen krävt, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, se 36 §. Någon bestämmelse motsvarande den i köplagen finns inte i konsumentköplagen, vilket även stämmer överens med konsumentköplagens syfte, vilket är att stärka konsumentens, i egenskap av den "svagare" parten, ställning gentemot näringsidkaren. Hoppas att mitt svar är dig till hjälp, med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”