FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning10/05/2013

Utmätning av bil & bostadsrätt

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16656209.ab Hej, efter att ha läst artikeln på Aftonbladet så blev jag fundersam på hur det är i mitt fall. Jag har skulder hos fogden och min mamma har lånat ut sin bil till mig vid ett antal tillfällen. Vid samtal med fogden så sa dom att dom kan utmäta bilen eftersom att jag är den huvudsaklige brukaren. Stämmer det? Kan min mamma verkligen "straffas" på detta sätt om hon frekvent lånar ut sin bil till mig? Hon har också köpt en bostadsrätt som hon hyr ut till mig och jag har själv 1% av borätten. Lägenheten är möblerad av henne med bla TV, stereo och soffa. Eftersom att jag är huvudsaklig brukare av lägenheten med inventarier så undrar jag naturligtvis även om fogden kan ta allt inkl bilen som jag lånar?

Lawline svarar

Hejsan!

Vad uppskattat att Ni vänder Er till oss på Lawline!

Bilen

Enligt 4:18 Utsökningsbalken (UB) (https://lagen.nu/1981:774#K4) anses gäldenären (alltså Ni) vara ägare av bilen om den är i Din besittning. Detta om bilen exempelvis står på Din parkering eller att Ni innehar nycklarna. Denna presumtion bryts dock om det framgår att bilen egentligen tillhör din mor. Om den ändå utmäts får din mor föra en talan om bättre rätt enligt 4:20 UB.

Bostadsrätt

En bostadsrätt kan bli föremål för exekutiv auktion. Din del kommer utmätas och den andra delen kommer att återföras i kontanta medel till den andre ägaren. Bostadsrätter blir ofta inte föremål för utmätning enligt 5:1 p. 6 UB om den tjänar som stadigvarande bostad för Din del.

Lycka till!

Mvh

Lawline


Lawline RådgivareRådgivare