Avtalsbrott, vilseledande samt bedrägeri

Hej jag skulle köpa ett "WoW konto" på blocket av en kille. Han sa att jag skulle betala han först, då via bank överföring så han gav ut sina bankuppgifter och jag satte över pengar, sen skickade han informationen på epost till mig och när jag loggade in på kontot var det tomt, det var inte rätt konto som avtalat. Han hade använt sig utav fejk namn och adress och har då endast hans epost och kontonummer, går det att polisanmäla? Har jag någon chans att få tillbaka mina pengar? är detta bedräger? MVH

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Det finns två delar till din fråga. Dels den avtalsrättsliga, dels den straffrättsliga. Jag börjar med den förstnämnda delen.

För det första kan vi konstatera att om säljaren har framkallat köpet genom att lura dig och denne insåg eller borde ha insett att köparen blev vilseledd så är köpet ogiltigt enligt Avtalslagen (AvtL) 30§ vilken du finner här; https://lagen.nu/1915:218  

I det fall säljaren inte levererar kontot eller betalar tillbaka beloppet kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, se lag om betalningsföreläggande och handräckning 1 § vilken du finner här https://lagen.nu/1990:746

Jag rekommenderar dig att uppsöka kronofogdens hemsida där du kan läsa om möjligheterna att få hjälpa att driva in fordran http://www.kronofogden.se/Fabetalt.html

Den andra delen av frågan är om säljaren har gjort sig skyldig till brott.  Brottet som skulle kunna vara aktuellt är som du nämner, bedrägeri. 

Bedrägeri kan indelas i tre grader. Normalgraden (bedrägeri), ringa (bedrägligt beteende) och grovt (grovt bedrägeri). Bedömningen görs med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter. I förarbetena uttalas att beloppsgränsen mellan bedrägeri och bedrägligt beteende bör ligga högre än gränsen mellan snatteri och stöld. I fallet NJA 2009 s. 586 angav Högsta domstolen att gränsen dras vid 1000 kr. 

Bedrägeri återfinns i 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB) vilken du finner här; https://lagen.nu/1962:700.

Sammantaget rekommenderar jag dig att polisanmäla samt ta kontakt med kronofogden.

 

Lycka till 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”