Uppsägning av bostadslägenhet med anledning av dödsfall

Min far avled den 28/2 i år och jag sade upp hans lägenhet den 1/3. Fastighetsbolaget hävdar att då gäller en kalendermånads uppsägning, i detta fall till 31/4 2013. Eftersom han avled 28/2 utgick ingen pension för mars månad som då skulle täcka hyran för april. Jag tolkar lagen så att det är en månad från dödsdagen inte som nu två månader. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I 12 kap. 5 § 2 st. jordabalken stadgas om de fall då uppsägning av bostadslägenhet ska ske med anledning av dödsfall. Däri står ”får dödsboet också inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen”. Här återfinns således två tidsramar som dödsboet ska förhålla sig till. 

För det första måste uppsägningen ske inom en månad från det att dödsfall har skett för att en uppsägning i enlighet med 12 kap. 5 § 2 st. jordabalken skall vara giltig. Eftersom ni har sagt upp den 1/3, bara en dag efter dödsfallet har ni uppfyllt denna tidsram. Vidare gäller att avtalet upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Detta innebär att då ni har sagt upp avtalet den 1/3 upphör avtalet att gälla tidigast det månadsskifte som kommer efter den 1/4, det vill säga den 31/4 i enlighet med vad fastighetsbolaget har uttryckt.

Beklagar den situation ni har hamnat i och hoppas att svaret trots detta har varit till hjälp.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”