Ersättning för sakskada och inkomstförlust

Hej! För ett par veckor sedan råkade en kille spilla sin enorma kaffe latte över min dator. Datorn gick ej att rädda (skickades till mitt försäkringsbolags serviceavd), så jag fick pengar för att köpa en ny. Ersättningen var 5000 kr minus självrisken på 1200. 1200 betalade killens försäkringsbolag. För mig att köpa en ny dator kostade 8000 kr till. Kan jag kräva honom på den mellanskillnaden? Han har förstört min dator, vilket gjorde att jag var utan dator (som är mitt jobb) i två veckor när försäkringsbolagen utredde frågan.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag tror tyvärr inte att du kan kräva personen på mellanskillnaden för kostnaden mellan datorn du köpte och den du förlorade. Om du vill ha ersättning för inkomstförlusten så är det inte helt omöjligt.

När man talar om att kräva pengar av någon som man inte har en avtalssituation med så kallas det för utomkontraktuellt skadestånd. Sådana situationer regleras av Skadeståndslagen.

En förutsättning för att man ska få kräva pengar av någon för en sakskada som denne åsamkat en är att skadan vållades genom oaktsamhet eller uppsåt. Orsakas skadan genom en ren olyckshändelse så uppstår inte ett giltigt skadeståndskrav.

För ersättningen av din dator blir det svårt för mig att uttala mig om, men det verkar som att du har fått ett skadestånd utbetalat till dig, eftersom att även självrisken blev ersatt.

När ersättning ska beräknas för saker som har skadats används som huvudregel en bestämmelse i Försäkringsavtalslagen (6:2)  "Avser försäkringen värdet av egendom, skall värdet anses motsvara återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt, när skadan inte avser en byggnad, för nedsatt användbarhet och annan omständighet."

Datorer är ju tyvärr långt ifrån värdebeständiga objekt - tänk dig vad du skulle fått för din dator om du hade lagt ut den för försäljning innan olyckan skedde.

För att få ersättning för den förlorade inkomsten behöver det vara Skadeståndslagen som är tillämplig - alltså att det inte rör sig om ett rent försäkringsfall. Försäkringar ersätter i regel inte förlorad inkomst (FAL 6:1) medan skadestånd kan göra det (SkL 5:7 punkt 3. Det är dock upp till dig att visa på vilken förlust som du har lidit, vilket innebär att ett oregelbundet frilansarbete med ojämna utbetalningar sätter dig i sämre bevissituation än vad ett timjobb eller liknande skulle göra. Det som talar till din fördel är att det var försäkringsbolaget som utredde frågan, och därför kan det inte hållas mot dig att du varit passiv/underlåtsam med att åtgärda skadan själv.

Rent praktiskt råder jag dig att visa för ditt försäkringsbolag att du har köpt en dator med samma specifikationer som den du hade och att det inte har varit fråga om värdeminskning p.g.a. brukande på den förra - det är alltså mot försäkringsbolaget som du ska rikta dina anspråk. Likaså borde du visa för ditt försäkringsbolag att du har varit utan inkomst för en tid. Förmodligen täcker inte din försäkring detta, men ifall det var fråga om ett skadeståndskrav så kan detta vidarebefordras till den skadevållandes försäkringsbolag.

Hoppas att det löser sig för dig, och att svaret varit dig till hjälp

vänligen

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”