Preskriptionstid för kontokortsskuld

2006-12-28 i Preskription
FRÅGA
Min fråga avser preskriptionstiden beträffande fordringar såsom kontokort och betalkort; bensinkort, VISA kort m m. Är dessa normalt att anse som konsumentfordringar med 3 års preskriptionstid eller sedvanlig 10 års preskriptiontid ev. därför att kontokrediten oftast är att anses som "löpande skuldebrev" då fordringsägaren vill kunna enkelt belåna lånestocken.
SVAR

Hej!Om ett kreditkort används och ger upphov till en skuld hos användaren till kortutgivaren gäller treårig preskriptionstid eftersom denna skuld ej i sig är ett löpande skuldebrev. Det är däremot möjligt att knyta kreditutrymmet till ett löpande skuldebrev.Enligt 17 § konsumentkreditlagen ( här ) får näringsidkaren dock inte ta emot löpande skuldebrev av konsument vid kreditköp.

Om löpande skuldebrev trots förbudet har utfärdats är det trots allt giltigt och kan göras gällande av en godtroende borgenär. Näringsidkare som tagit emot ett löpande skuldebrev av konsument kan dömas till böter.Det konkreta svaret på din fråga är alltså att fordringar som uppstår pga. kreditkort, betalkort etc. är konsumentfordringar så länge konsumenten inte utfärdat ett löpande skuldebrev för sin fordran.Med vänliga hälsningar

Kristine Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98495)