Utmätning av gemensam fast och lös egendom

Om en sambo blir skyldig att betala skadestånd för ett brott, kan då fordringsägare göra anspråk på pengar som tillhör den inte skyldiga sambon och gemensamma barns egna pengar eller/och hela den gemensamma fastigheten.

Lawline svarar

Hej,

I detta fall gäller att fordringsägaren får göra utmätning av lös egendom som samborna har i sin gemensamma besittning (t.ex. möblerna i hemmet) om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör enbart den icke-skuldsatta sambon (4 kap 17§ & 19§ UB).

Således kan fordringsägaren göra anspråk på saker i det gemensamma hemmet om inte den icke-skuldsatta sambon styrker, t.ex. genom kvitto på inköpt TV, att egendomen är dennes. På samma sätt måste den icke-skuldsatta sambon visa att t.ex. pengar på ett konto endast tillhör denne och inte båda samborna, för att utmätning inte ska ske.

Förutsatt att den gemensamma fastigheten verkligen ägs gemensamt, så är detta ett hinder mot utmätning (4 kap 24§ UB samt 2§ Samäganderättslagen). 

Utsökningsbalken (UB) hittar du https://lagen.nu/1981:774.
Samäganderättslagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.

Återkom om det finns fler frågor!

 

Mvh,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo