Bedrägeri vid stuguthyrning

Hej! Någon hyr ut fritidsbostäder och tar betalt i förväg. En familj upptäcker att stugan de hyrt kan hyras av andra familjer samma vecka som de fått kontrakt skickat på. Som bevis finns flera familjers mailkonversationer där kontrakt skickas till alla och samma vecka angivits i kontraktet. Betalning ska ske omgående står det också. En familj har hunnit betala. Uthyraren är nu anmäld för bedrägeri - uppsåt till bedrägeri. Kan dessa bevis som finns fälla personen för Uppsåt till bedrägeri och vad blir straffet.

Lawline svarar

Hej!

Det finns inget brott som heter uppsåt till bedrägeri och därmed kan inte uthyraren dömas för det. Min bedömning av förutsättningarna är att ansvar för bedrägeri samt försök till bedrägeri kan bli aktuellt i enlighet med 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB)(https://lagen.nu/1962:700) samt 9 kap 11 § och 23 kap 1 § BrB för försöket. Vid beräkningen av straffet tas hänsyn till en rad faktorer och det är därför svårt att svara exakt på vad det kan bli. Maxstraffet för bedrägeri är fängelse i två år. 

Hoppas det besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning,

Emily TöyräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo