FrågaPROCESSRÄTTVittna22/04/2013

Skyldighet att vittna mot före detta make?

Hej! Jag undrar om jag kan bli tvingad att vittna mot min f.d man? Vi flyttade isär okt-12 och har dessutom tre barn ihop!

Lawline svarar

Hej, 


tack för att du har vänt dig till lawline! 

Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. I 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Du anses vara närstående till din f.d. make enligt bestämmelsen. Anledningen till detta undantag från vittnesplikten är att man anser att det skulle kunna innebära en konflikt mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan att hjälpa en anhörig. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att du fritt kan välja om du vill vittna i domstol eller inte.

Du hittar själv de aktuella bestämmelserna i 36 kap. 13 § 3 stycket rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänligen, 


Josefin AjemarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo