Ekonomiskt förtal

Hej Jag sitter i styrelsen för en ideell förening som startade aug 2012. Vi har nu blivit trakasserade under hela tiden av några personer som hittar på saker om föreningen. De sprider ut denna osanning i olika forum, facebookgrupper och även gjort en speciell grupp där de sprider dessa lögner Finns det något vi kan göra? Om det finns något att göra hur mycket "bevis" behövs det? Annars vet vi inte om vi klarar att driva föreningen vidare fast den verkligen behövs i samhället

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller den här typen av situationer är det ofta bestämmelsen om förtal (brottsbalken 5 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) som man får titta på. För förtal krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Problemet är att bestämmelsen i sig enbart skyddar enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar betecknas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Det brukar å andra sidan i juridisk litteratur sägas att om det är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte föreningen i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Vägledande praxis saknas dock, och man bör utgå från att bestämmelsen i allmänhet inte är tillämplig i sådana här situationer, då det är en förening som ”förtalas”.

Så länge som de lögner som sprids om föreningen inte utgör någon annan typ av brott, exempelvis olaga hot (se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1) mot enskilda medlemmar eller hets mot folkgrupp (se https://lagen.nu/1962:700#K16P8S1), finns nog tyvärr inte så mycket att göra, rent juridiskt.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”