Ändra felaktigt beslut från Kronofogden

FRÅGA
hej  jag har en fråga som jag skulle vilja ha besvarad det är så att kronofogden har haft utmätning av min lön i ca 3 år och sen fick jag ett brev i från dom om att upphävande av beslut om utmätning pga skuld betald sen efter en vecka så kom det ett nytt paper om utmätning och till saken hör att brevet med upphävandet är under skrivet så jag rinde till dom och fråga vad det var och sa att jag fåt paper om att skuld betald då sa dom att det måste blivigt ett data fel och dom kunde bara beklaga men då undrar jag om papret jag fåt har någon juridisk makt och att dom måsta stå för det dom sakt M.V.H
SVAR

Hej ochtack för din fråga!

Dentillämpliga lagen för Kronofogdemyndighetens verksamhet, t.ex. löneutmätning,är utsökningsbalken. Enligt denna lag får kronofogden ändra ett beslut omlöneutmätning om det finns anledning till det. Med tanke på att beslutet omupphävande av utmätning var felaktigt får det nog anses finnas anledning attgöra detta. Dessutom finns en regel som säger att kronofogden har rätt atträtta ett beslut som på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende innehålleruppenbar oriktighet, det är möjligt att de menade att det var detta som hadeskett och de har då rätt att ordna till misstaget.

Eftersomden ändring de gjorde var till nackdel för dig hade du dock rätt till att fåchans att yttra dig om det, om inte yttrande var obehövligt (vilket dettroligen inte borde ha varit i ditt fall). Som jag har förstått situationenenligt din beskrivning hade ett yttrande från dig troligen inte inneburit attde hade agerat på något annat sätt (alltså valt att inte ändra det felaktigabeslutet), men det är ändå en rätt som du som enskild har och det var fel avdem att inte ge dig den. Det du kan göra, om det nu var så att du inte fickchans att yttra dig, är att JO-anmäla kronofogdemyndigheten och din handläggare.JO finns till för att granska våra myndigheter och se till att dessa följerlagar och regler. En JO-anmälan kan inte leda till att beslutet ändras elleratt du får någon ersättning, men det kan förhoppningsvis bidra till attkronofogden inte gör något liknande igen. JO-anmälan kan du göra enkelt påderas hemsida, www.jo.se.

Tänktebara tillägga att den vanliga regeln som gäller för myndigheter, och som sägeratt gynnande beslut inte får ändras om det innebär nackdel för en enskild, inteär tillämplig på den här delen av Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Hoppasmitt svar har kunnat vara till hjälp!

Medvänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (537)
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?
2021-12-15 Vad ska jag göra för att få betalt?

Alla besvarade frågor (98541)